ประกันภัย

พรบ. / ประกันภัย

พ.ร.บ. คือ ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ กฎหมายได้บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 บังคับให้ยานพาหนะทางบกทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ กฎหมายจะคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันกัน ในรูปแบบ

 • เงินชดเชย
 • ค่ารักษาพยาบาล

จะไม่ซื้อประกัน พ.ร.บ. ไม่ได้ เนื่องจากเวลาต่อทะเบียนรถยนต์หรือต่อภาษีรถยนต์ จำเป็นต้องใช้ พ.ร.บ. ด้วย หากรถยนต์ของท่านไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เจ้าของรถยนต์ ต้องเก็บหลักฐานการต่อประกันรถยนต์ พ.ร.บ. ไว้ พร้อมแสดงให้เจ้าหน้าที่เวลาใช้รถยนต์

ประกันภัย – พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น คุ้มครอง “คน” แต่ไม่คุ้มครอง “รถยนต์”

มีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท / คน
 • กรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 บาท / คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 500,000 บาท / คน
 • เงินชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยใน ไม่เกิน 200 บาท / วัน ( ไม่เกิน 20 วัน )
 • วงเงินคุ้มครอง / ครั้ง ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ขั้นตอนการขอเคลม ประกันภัย มีดังนี้

 • แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบันทึกประจำวัน
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และขอเอกสารจากโรงพยาบาล ดังนีั
  – ใบรับรองแพทย์
  – ใบเสร็จรับเงิน
 • ส่งเอกสารทั้งหมดส่งต่อบริษัทฯ ประกันภัย ที่ท่านได้ซื้อ พ.ร.บ.
  – บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  – ใบรับรองแพทย์
  – ใบเสร็จรับเงิน
  – สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประกันภัย รถยนต์

คำแนะนำการทำประกันภัย

กรมธรรม์แบบสมัครใจ เป็นการประกันภันยนต์ กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัย ที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน โดบแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังนี้

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • ความรับผิดชอบความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • ความรับผิดชอบความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3 ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • ความรับผิดชอบความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ประเภท 5 ( 2+ )

 • ความรับผิดชอบความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ประเภท 5 ( 3+ )

 • ความรับผิดชอบความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดชอบต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ประกันภัย

สรุป

แฟรนไชส์ศูนย์บริการครบวงจร NP Group Service ได้รับสิทธิ์จาก ศรีกรุงโบรกเกอร์สามารถ ขาย พรบ.และประกันภัยรถยนต์ มีบริษัทฯให้เลือกมากกว่า 30 บริษัทฯ ชั้นนำ

Loading